Międzynarodowa konferencja naukowa

Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza

Kraków, 6–7 czerwca 2019 r.

W 2019 roku minie pięćdziesiąt lat od śmierci Wiktora Petrowa (1894–1969), ukraińskiego pisarza, krytyka, historyka i filologa, którego spuścizna naukowa i literacka stanowi jedno z najważniejszych osiągnięć nowoczesnej humanistyki ukraińskiej, zarówno pod względem problematyki, poszukiwań badawczych i artystycznych, oryginalności pisarstwa, jak i bogactwa tematycznego. Choć jego twórczość jest porównywana z myślą czołowych intelektualistów tej miary, co Friedrich Nietzsche, Bernard Shaw czy Michel Foucault, to jednak pisarstwo i postać Petrowa wydaje się wciąż zapoznana i (nie)obecna.

W 50. rocznicę śmierci autora Bez gruntu inicjujemy pierwszą – z dwóch zaplanowanych – konferencję w ramach projektu Wiktor Petrow – w stronę krytycznej nowoczesności poświęconą jego dorobkowi literackiemu i naukowemu. W 2021 roku odbędzie się drugie z zaplanowanych sympozjów.

Zapraszamy antropologów, historyków sztuki, religii, filozofii, językoznawców kulturoznawców, literaturoznawców do nadsyłania propozycji referatów prezentujących oryginalne interpretacje oraz nowe ujęcia metodologiczne spuścizny Wiktora Petrowa.

W pierwszym dniu konferencji odbędą się cztery panele z referatami i dyskusjami. Podczas drugiego – wykłady plenarne z udziałem zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników konferencji.

 • Termin konferencji: 6–7 czerwca 2019 r.
 • Miejsce: Kraków (szczegółowe informacje adresowe zostaną opublikowane w późniejszym terminie).
 • Języki konferencji: angielski, polski, ukraiński.
 • Czas wystąpienia: 20 minut.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru wśród nadesłanych propozycji referatów.
 • Prelegenci otrzymają pisemne zaświadczenie o udziale w konferencji.
 • Organizatorzy planują wydanie artykułów w recenzowanej monografii zbiorowej w serii Re-trans-misje wydawnictwa Universitas.
 • Opłata konferencyjna:
  • pracownicy naukowi z Ukrainy – 30 €, z pozostałych państw – 90 €
  • doktoranci z Ukrainy – 20 €, z pozostałych państw – 70 €
 • Organizatorzy zapewniają poczęstunek podczas przerw kawowych i obiady.

Keynote Speakers

dr hab. Wira Ahejewa

dr hab. Wira Ahejewa

Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Ukraina Tytuł wykładu: Конфлікт пам’ятей у прозі Домонтовича:
модерністи проти архаїстів
Prof. Wiaczesław Briuchowecki

Prof. Wiaczesław Briuchowecki

Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Ukraina Tytuł wykładu: «Знедійснення дійсности» як засновок концепції
Віктора Петрова про «безґрунтів’я»
dr Jaryna Cymbał

dr Jaryna Cymbał

Instytut Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Tytuł wykładu: «Дівчина з ведмедиком»: любовний роман
чи статева література?
prof. George G. Grabowicz

prof. George G. Grabowicz

Uniwersytet Harvarda, USA Tytuł wykładu: До питання експериментаторства В. Домонтовича: випадок «Доктора Серафікуса»
dr Wałentyna Korpusowa

dr Wałentyna Korpusowa

Instytut Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Tytuł wykładu: Спогади про Віктора Петрова – людину покликання
dr Andrij Portnow

prof. Andrij Portnow

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy Tytuł wykładu: Дніпропетровський текст Віктора Петрова
Prof. Myroslav Shkandrij

Prof. Myroslav Shkandrij

Manitobski Uniwersytet, Kanada Tytuł wykładu: Непокірливість у прозі Домонтовича

Organizatorzy

Katedra Ukrainistyki
Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego
we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Komitet organizacyjny:
dr Katarzyna Glinianowicz
dr Paweł Krupa
mgr Joanna Majewska

Miejsce

Międzynarodowe Centrum Kultury
6 czerwca 2019

Collegium Maius
Uniwersytetu Jagiellońskiego
7 czerwca 2019

Ważne terminy

 • do 24 stycznia 2019 r. – nadsyłanie zgłoszeń
 • 31 stycznia 2019 r. – informacja o przyjęciu zgłoszonych referatów
 • do 14 lutego 2019 – wpłata za nocleg w hotelu studenckim „Nawojka” (dotyczy osób, które zgłosiły rezerwację)
 • do 6 maja 2019 r. – uiszczenie opłaty konferencyjnej
 • 13 maja 2019 r. – opublikowanie programu konferencji
 • 6–7 czerwca 2019 r. – konferencja
 • do 30 września 2019 r. – termin nadsyłania artykułów do publikacji

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi:

 • pracownicy naukowi z Ukrainy – 30 €, z pozostałych państw – 90 €
 • doktoranci z Ukrainy – 20 €, z pozostałych państw – 70 €

Opłata obejmuje koszty: materiałów konferencyjnych, publikacji artykułów w recenzowanej monografii zbiorowej.
Opłatę należy przesłać do dnia 6 maja 2019 r.
Informacja o rachunku bankowym zostanie podana w późniejszym terminie.