Międzynarodowa konferencja naukowa

Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza

Kraków, 6–7 czerwca 2019 r.

W 2019 roku minie pięćdziesiąt lat od śmierci Wiktora Petrowa (1894–1969), ukraińskiego pisarza, krytyka, historyka i filologa, którego spuścizna naukowa i literacka stanowi jedno z najważniejszych osiągnięć nowoczesnej humanistyki ukraińskiej, zarówno pod względem problematyki, poszukiwań badawczych i artystycznych, oryginalności pisarstwa, jak i bogactwa tematycznego. Choć jego twórczość jest porównywana z myślą czołowych intelektualistów tej miary, co Friedrich Nietzsche, Bernard Shaw czy Michel Foucault, to jednak pisarstwo i postać Petrowa wydaje się wciąż zapoznana i (nie)obecna.

W 50. rocznicę śmierci autora Bez gruntu inicjujemy pierwszą – z dwóch zaplanowanych – konferencję w ramach projektu Wiktor Petrow – w stronę krytycznej nowoczesności poświęconą jego dorobkowi literackiemu i naukowemu. W 2021 roku odbędzie się drugie z zaplanowanych sympozjów.

Zapraszamy antropologów, historyków sztuki, religii, filozofii, językoznawców kulturoznawców, literaturoznawców do nadsyłania propozycji referatów prezentujących oryginalne interpretacje oraz nowe ujęcia metodologiczne spuścizny Wiktora Petrowa.

Zgłoszenia przyjmujemy do 24 stycznia 2019 r.
Informacje o przyjętych abstraktach zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2019 r.

W pierwszym dniu konferencji odbędą się cztery panele z referatami i dyskusjami. Podczas drugiego – wykłady plenarne z udziałem zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników konferencji.

 • Termin konferencji: 6–7 czerwca 2019 r.
 • Miejsce: Kraków (szczegółowe informacje adresowe zostaną opublikowane w późniejszym terminie).
 • Języki konferencji: angielski, polski, ukraiński.
 • Czas wystąpienia: 20 minut.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru wśród nadesłanych propozycji referatów.
 • Prelegenci otrzymają pisemne zaświadczenie o udziale w konferencji.
 • Organizatorzy planują wydanie artykułów w recenzowanej monografii zbiorowej w serii Re-trans-misje wydawnictwa Universitas.
 • Opłata konferencyjna:
  • pracownicy naukowi z Ukrainy – 30 €, z pozostałych państw – 90 €
  • doktoranci z Ukrainy – 20 €, z pozostałych państw – 70 €
 • Organizatorzy zapewniają poczęstunek podczas przerw kawowych i obiady.

Keynote Speakers

dr hab. Wira Ahejewa

dr hab. Wira Ahejewa

Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Ukraina Tytuł wykładu: Конфлікт пам’ятей у прозі Домонтовича:
модерністи проти архаїстів
Prof. Wiaczesław Briuchowecki

Prof. Wiaczesław Briuchowecki

Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Ukraina Tytuł wykładu: «Знедійснення дійсности» як засновок концепції
Віктора Петрова про «безґрунтів’я»
dr Jaryna Cymbał

dr Jaryna Cymbał

Instytut Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Tytuł wykładu: «Дівчина з ведмедиком»: любовний роман
чи статева література?
dr Andrij Portnow

dr Andrij Portnow

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy Tytuł wykładu: Дніпропетровський текст Віктора Петрова
Prof. Myroslav Shkandrij

Prof. Myroslav Shkandrij

Manitobski Uniwersytet, Kanada Tytuł wykładu: Непокірливість у прозі Домонтовича

Organizatorzy

Katedra Ukrainistyki
Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego
we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Komitet organizacyjny:
dr Katarzyna Glinianowicz
dr Paweł Krupa
mgr Joanna Majewska

Miejsce

Kraków, Uniwersytet Jagielloński
Szczegółowe informacje adresowe
zostaną opublikowane

Ważne terminy

 • do 24 stycznia 2019 r. – nadsyłanie zgłoszeń
 • 31 stycznia 2019 r. – informacja o przyjęciu zgłoszonych referatów
 • do 14 lutego 2019 – wpłata za nocleg w hotelu studenckim „Nawojka” (dotyczy osób, które zgłosiły rezerwację)
 • do 6 maja 2019 r. – uiszczenie opłaty konferencyjnej
 • 13 maja 2019 r. – opublikowanie programu konferencji
 • 6–7 czerwca 2019 r. – konferencja
 • do 30 września 2019 r. – termin nadsyłania artykułów do publikacji

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi:

 • pracownicy naukowi z Ukrainy – 30 €, z pozostałych państw – 90 €
 • doktoranci z Ukrainy – 20 €, z pozostałych państw – 70 €

Opłata obejmuje koszty: materiałów konferencyjnych, publikacji artykułów w recenzowanej monografii zbiorowej.
Opłatę należy przesłać do dnia 6 maja 2019 r.
Informacja o rachunku bankowym zostanie podana w późniejszym terminie.